Un mes a la Índia

Na Laura Mercadal ens va seduir amb el seu relat sobre el viatge a la Índia. Va ser un viatge on cada dia improvisaven, decidien què farien en sol demà segons el que anaven trobant…  va resultar sorprenent i ric . Aquí hi podeu trobar les fotos.