Beques #1EstiuXCréixer

Objectius
 • Ampliar el temps educatiu a l´estiu a través d´un oci a l´abast dels alumnes majors de 12 anys en situació de risc social que contribueixi a facilitar experiències educatives, culturals i socials als adolescents
 • Afavorir la integració dels joves en situació de risc social dins les xarxes associatives del poble.
Destinataris Adolescents 14 a 19 anys
Pressupost 10.500€ provinent de la Conselleria d’Educació i Cultura del  Consell Insular de Menorca per a aportar beques als estudiants que més ho necessitin.
Entitats que hi donen suport
  • Consell Insular de Menorca. Conselleria d’educació i cultura. Conselleria de Joventut. Conselleria de Serveis Socials
  • Regidories d´Educació i tècnics INJOVE de tots els municipis de Menorca.
  • Regidories de Joventut
  • Regidories de Serveis Socials
  • Equips directius dels centres educatius de Secundària
  • Associació de Pares i Mares de Menorca (FAPMA)
Dates Maig-Setembre 2018

 

Ciutat Habitants % Pressupost beques Proposta per reservar activitats
Places Preu Total Activitat
Maó 28.161 30,72 3.225,84
Ciutadella 28.641 31,25 3.280,83  
Es Castell 7.455 8,13 853,97
Sant Lluís 7.313 7,98 837,70
Alaior 8.959 9,77 1.026,25
Ferreries 4.617 5,04 528,88
Mercadal 5.098 5,56 583,98
Es Migjorn 1.419 1,55 162,55
91.663 100 10.500